Deneme türü nedir?

Deneme türü; Özgürce seçilen herhangi bir konu üzerinde  bir yazarın kendi kendisine konuşuyormuş gibi yazdığı, belirli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini serbestçe anlattığı yazı türüne denir.

Deneme türünü diğer türlerden ayıran özelliği hangisidir?

Deneme türünde yazarın öne sürülen her düşünce ya da savı doğrulama, kanıtlama gibi bir kaygısının olmaması deneme türünü, makale ve eleştiri türünden ayırır.

Deneme türünün özellikleri

1. Deneme rahat okunan bir düşünce yazısıdır.

2. Denemeci, bayağı bir anlatıma inmeden terim ve felsefi kavramların ağırlığından uzak bir üslubu tercih eder.

3. Deneme yazarı birçok farklı kaynaktan beslenir.

4. Denemecinin öne sürülen her düşünce ya da savı doğrulama, kanıtlama gibi bir kaygısı yoktur.

5. Denemede konu özgürce seçilir.

6. Deneme yazarı kendisiyle konuşur gibi yazar.

7. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.

8. Deneme, herhangi bir konuda düşündürücü, öğretici, inandırıcı ve ufuk açıcıdır.

9. Dili doğru ve güzel kullanır.

10. Denemeci, denemenin sonunda kesin bir yargıya, bir sonuca varmak amacında değildir.

11. Denemeci ele aldığı konuyu içtenlikle anlatır.

12. Düşünce ufku geniş ve kendine özgü bilgi birikimine sahiptir.

13. Kendi duygularının dışında başkalarının düşüncelerine de saygı duyar.

Deneme türünü amacı

1. Okuyucuyu düşünmeye  yöneltmek.

2. Hayatın gerçeklerini  ortaya koymak.

3. Kültür alanındaki  değişme ve gelişmeleri fark ettirmek.

4. Birey-toplum  ilişkisini dile getirmek.

Deneme türleri

1. Klasik deneme

2. Edebi deneme

3. Felsefi deneme

4. Eleştirel deneme

Dünyaca ünlü deneme türü yazarları

1. Montaigne

2. Sir Francis Bacon

3. Joseph Addison

4. Ralph Waldo Emerson

5. Henry David Thoreau

6. Edgar Allan Poe

7. Ozkhanov Chaowh

8. Theophile Gautier

9. Anatole France

10. Hippolyte Taine

Türk deneme türü yazarları

1. Adnan Adıvar

2. Oktay Akbal

3. Çetin Altan

4. Melih Cevdet Anday

5. Nurullah Ataç

6. Asım Bezirci

7. Salah Birsel

8. Orhan Burian

9. Cemal Süreya

10. Ferit Edgü

11. Azra Erhat

12. Sabahattin Eyüboğlu

13. Vedat Günyol

14. Selim İleri

15. Attila İlhan

16. Ceyhun Atuf Kansu

17. Mehmet Kaplan

18. Mehmet Salihoğlu

19. Memet Fuat

20. Haldun Taner

21. Ahmet Hamdi Tanpınar

22. Erol Toy

23. Halit Ziya Uşaklıgil

24. Nermi Uygur

25. Suut Kemal Yetkin

Dış Bağlantılar

Deneme örnekleri

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç